بک لینک چیست؟و تاثیر آن در بهبود رتبه سئوی سایت شما چقدر است؟

 بک لینک چیست؟و تاثیر آن در بهبود رتبه سئوی سایت شما چقدر است؟

بک لینک بـه مـعنای وجـود لینک سـایت شـما در سـایت هـای دیگر اسـت که اگـر بـصورت اصـولی بـه سـایت شـما لینک داده شـود در بهـبود سئوی سـایت شـما تـاثیر مثبتی خـواهـد داشت.

 بک لینک و تاثیر آن در سئوی سایت شما

اگـر مسـتند scenes behind the in google ) پشـت صـحنه هـای گـوگـل ) را مـشاهـده کرده باشید این جلمه را از زبان مدیر خود گوگل شنیده اید: “گـوگـل در حـال حـاضـر بـا تـوجـه بـه تـعداد لینک هـای که یک سـایت در سـایت هـای دیگر داشـته بـاشـد آن سـایت را در اولـویت نـتایج جسـتجو نـمایش خـواهـد داد. یعنی اگـر سـایت شـما در سـایت مـعتبری مـثل GOV.NASA لینک داشـته بـاشـد بـه این مـعناسـت که سـایت مـعتبر ناسا سایت شما را پسندیده ، در نتیجه از نظر گوگل هم مورد پسند واقع خواهد شد.”

! بک لینک بدون شک یکی از اصلی ترین عوامل بهبود رتبه شما در گوگل خواهد بود. صـد الـبته هـر نـوع بک لینکی که بـه سـایت شـما داده شـود تـاثیر مثبتی در سـئوی سـایت شـما نخواهد داشت.

بک‌لینک را از چند جهت باید مورد بررسی قرار داد.

بک لینک یا تبادل لینک؟ مـدتی در اینترنـت تـبادل لینک رسـم وبمسـتر هـا شـده بـود. تـبادل لینک بـه این مـعناسـت که سـایت A لینک سـایت B را در خـود قـرار دهـد و سـایت B لینک سـایت A را در خـودش قـرار دهـد. بـا این کار هـر دو سـایت بـه رتـبه ایده آل خـود در گـوگـل می رسیدنـد، امـا گـوگـل در الـگوریتم خـود این کار را خـلاف قـوانین دانسـت و اعـلام کرد که تـبادل لینک از این پـس نـه تـنها بـاعـث کسب رتـبه بهـتر نـخواهـد شـد٬ بلکه این کار در بهـبود رتـبه سـایت شـما تـاثیر منفی نیز خـواهـد گـذاشـت.

الـبته این نکته قـابـل ذکر اسـت که اگـر هـر دو سـایت A و B در یک زمینه فـعالیت داشـته بـاشـند . مـث هـر دو سـایت دانـلود یا اسکریپت یا سـایت خـودرو بـاشـند تـبادل لینک تـاثیر منفی در رتـبه این سـایت هـا نـخواهـد داشـت امـا تـاثیر چـندان مثبتی هم در این کار وجود ندارد.

تفاوت لینک‌های دنبال‌کننده با NOFOLLOW

یشتر سـایت هـایی که اقـدام بـه فـروش بک لینک در سـایت خـود می کنند لینک هـا را بـه صـورت نـو فـالـو در سـایتشان قـرار می دهـند. تـفاوت لینک هـای follow و nofollow را در زیر خواهید دید:

من شخصی سایت/> a> لینک به صورت follow هست. من شخصی سایت/> a> لینک بصورت nofollowهست. درنتی“nofollow=”rel سـایت تبلیغ کننده میتوانـدبـاعـث ازبین رفـتن تـاثیرمـثبت بک لینک در رتـبه سـایت شـما شـود. پـس حـتما مـوقـع خـرید بک لینک تـوجـه داشـته بـاشید که لینک بـصورت نـو فـالـو یا دنـبال نشـده بـه شـما داده نـشود. (الـبته قـانـون اکثر سـایت هـا نـوفـالـو بودن تبلیغات می باشد) لینک follow بـه ربـات هـایی که سـایت تبلیغ کننده را crawl می کنند می گـوید بـه بـــررسی و ایندکس کردن این لینک هـــم بـــپرداز

امـــا لینک nofollow بـــه ربـــات جسـتجوگـرمیگویدوارد این لینک نشـده ومـطالـب سـایت شـما را ایندکس نکنندکه اینکار در حقیقت هیچگونـه سـودی بـرای سـایت شـما نـدارد و فـقط در ازای کلیک بـازدید کنندگـان روی لینک شـما بـازدید کننده بـه سـایت شـما فـرسـتاده خـواهـد شـد. پـس سعی کنید قـبل از سـفارش تبلیغات متنی سـایت تبلیغ دهـنده را مـورد بـررسی قـرار دهید تـامـطمین شـوید بـه شما لینک follow داده میشود.

برگرفته از کتاب شاه کلید سئوی سایت شما نوشته رضا حسینی راد

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *