تاثیر عنوان خوب بر روی سئوی سایت شما

 تاثیر عنوان خوب بر روی سئوی سایت شما

اهمیت عنوان خوب در رتبه سئو

 وقتی بـحث از عـنوان یا title در سـایت بـه میان می آید مـنظور هـمان عـنوانی اسـت که در تیتر مـرورگـر بـرای بـازدید کننده نـمایان می شـود و مسـلما هـمان نـوشـته دقیقا در نـتایج گـوگـل نـمایش داده می شـود. مـثلا  اگـر شـما کلمه download را جسـتجو کنید گـوگـل بـه شـما نـتایجی را نـمایش می دهـد که در عـنوان آنـها حـتما کلمه download مـوجـود بـاشـد.یا اگر کلمه رایگان را جستجو کنیددر نتایج جسثجوها حتما کلمه رایگان را خواهید دید

 در نتیجه همیشه سعی کنید عـنوان صـفحات سـایت خـود را مـتناسـب بـا کلمه کلیدی که می خواهید توسط جستجوی این کلمه در گوگل ، سایت شما نمایش داده شود انتخاب کنید.

بـه عـنوان مـثال در حـال راه انـدازی یک سـایت هـاسـتینگ بـا نـام رضـا هـاسـتینگ هسـتید و می خـواهید بـا جسـتجوی کلمه هـاسـت سـایت شـما در نـتایج نـمایش داده ششـود. بـرای انـتخاب عنوان صفحه اصلی سایت خودتان کدام یک را انتخاب می کنید؟

میزبانی وب رضا؟

رضا | سرور مجازی؟

رضا – فروش هاست؟

 رضا – هاست _سرور مجازی _ دامنه – سرور ایران _ هاست ویندوز ؟

رضا هاست؟

 بـدون شک بهـترین گـزینه انـتخاب کلمه رضـا هـاسـت می بـاشـد. چـرا؟

چـون بـا تـوجـه بـه کوتـاه بودن ، عنوان شامل کلمه کلیدی و گویای زمینه کاری سایت شما می باشد.

نکته: بـرای بهـبود و تـاکید بیشتر روی کلمه کلیدی می تـوانید پـس از مـدتی نـشان تـجاری خـودتـان را از عـنوان حـذف کنید. یعنی فـقط بـه کلمه هـاسـت تکیه کرده و عـبارت رضـا را حـذف کنید.عـلت اینکه عـرض کردم پـس از مـدتی این اسـت که ابـتدا مـدتی اسـم سـایت خـود را در عـنوان قـرار دهید تـا در صـورتی که شخصی اسـم سـایت شـما را در گـوگـل جسـتجو کرد بـتوانـد سـایت شـما را در اولین نتیجه گـوگـل مـشاهـده کند. این نکته بـرای پسـت هـا و بـرگـه های سایت شما به همین صورت عمل می کند.

تنظیم:سایت روز اندیش

برگرفته از کتاب شاه کلید سئو سایت شما نوشته: رضا حسینی راد

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *