ناهنجاری‌های جسمانی وتمرینات اصلاحی برای رفع آن

 ناهنجاری‌های جسمانی وتمرینات اصلاحی برای رفع آن

 سه دلیل عمده که باعث ناھنجاریھای جسمانی می شوند

عادات حرکتی نامناسب: ازجمله عادات حرکتی نامناسب می توان به ایستادن ھای متمادی بدون توجه به وزن سر ، راه رفتن نادرست ، بلند کردن اشیاء، کیف و کوله پشتی و … اشاره نمود که در ادامه به شما شیوه درست ایستادن و راه رفتن و حمل اشیاء را خواھیم گفت واینکه اگر بر اثر این عوامل آسیبی بر شما وارده شده چطور با انجام حرکات اصلا حی به بھبود وضعیت خود بپردازید .

شرایط نامناسب محیطی: در مورد شرایط نامناسب محیطی می توان به نحوه نشستن در محیط کار ، کار با کامپیوتر و میز مورد استفاده ، قرار گرفتن در پشت فرمان خودرو ، دراز کشیدن و خوابیدن در وضعیت نامناسب را نام برد .

عدم تحرک و فقر حرکتی: انسان از بدو تولد با بازی و حرکت با محیط خود ارتباط برقرار میکند یعنی حرکت جزء وجودی انسان است اما توسعه شھر ھا و شھرنشینی عموما باعث تغییر الگوی زندگی مردم شده بطوری که بخش قابل توجھی از وقت افراد در ترافیک و محیط کا ر و تقریبا به دور از تحرک سپری می شودمث در نظر بگیرید روزانه ۸ تا ۱۰ساعت روی صندلی نشسته و فاقد ھرگونه حرکتی ھستیم .حال که با دلیل آآسیبھای جسمانی آشنا شدید تصمیم بگیرد تا پس از دریافت آموزشھای لازم نسبت به رعایت آنھا متعھد شوید تا ھم اندامی خوشایند و طبیعی داشته باشید و ھم در آینده دچار مشکلا تی از قبیل کمر درد دیسک کمر و …. نشوید.

به راستی اما مردم چرا از خود مراقبت نمی کنند؟ ھدف از انجام تمرینات اصلاحی چیست؟ حتما با توضیحاتی که تا کنون داده شده به ھدف از انجام تمرینات اصلاحی پی برده اید بله درست است انجام کارھای روزمره با عادات غلط ، کارمداوم و بدون استراحت در یک وضعیت ثابت و نیز عدم فعالیت بدنی باعث شده تا اکثر افراد با آسیب ھایی در بدن بویژه ستون فقرات در حال یا اینده مواجه شوند لذا ھدف از انجام تمرینات اصلاحی، پیشگیری و درمان و توانبخشی ، درپی بروز این ناھنجایھا ی جسمانی است.

ناھنجاریھای اندام چیست ؟ و چگونه می شود آن را درمان کرد:در این بخش به ھر کدام از ناھنجاریھا ،علت بروز ، تشخیص و درمان آن می پردازیم .جھت راحتی کار ناھنجاریھا را به دو بخش ناھنجاریھای قسمت فوقانی اندام و ناھنجاریھای قسمت تحتانی اندام تقسیم میکنم.در اینجا ناهنجاریهای فوقانی اندام را توضیح میدهیم ودر نوشته بعدی به تشریح ناهنجاریهای تحتانی خواهیم پرداخت.

. ناھنجاریھای فوقانی اندام: پشت گرد یا قوز: افزایش غیر طبیعی قوس ناحیه ی پشتی را گرد پشتی یا کیفوز می گویند. علت بروزاین ضعف اغلب در نتیجه کوتاه شدن عضلا ت قدامی و کشیده شدن عضلا ت خلفی در اثر عادت ھای غلط، استفاده غلط از میز و صندلی، وضعیت ھای کاری غلط و عموما قرار دادن بیش از حد و مداوم دست ھا در جلو بدن است مانند نوشتن ، دوخت و دوز و کارھای مشابه دیگراست.

مھم ترین عوارض پشت گرد عبارتند از : ۱ – ایجاد درد مبھم در ناحیه پشت ۲ – ایجاد خستگی ۳ – کاھش تحمل ستون فقرات ۴ – کاھش عملکرد ریوی ۵ – کوتاھی قد۶ – افتادگی سینه ھا ۷ – ظاھر ناخوشایند ۸ – سر به جلو و درد گردن

نشانه ھای پشت گرد :کیفوز

 اندام طبیعی عارضه پشت گرد افزایش قوس سینه ای یا پشتی افتادن شانه ھا به جلو و نزدیک شدن چانه به سینه جمع شدن قفسه سینه و عضلاتمربوط به آن ایجاد برآمدگی روی دیواره شکم و آویزان شدن آن به پایین بیرون زدن استخوان کتف صاف شدن قوس کمری و گردنی

خبر خوب اینکه این مشگل ا گر ساختاری نباشه به راحتی با تقویت عضلا ت پشت و شانه قابل درمان است. در ادامه تمرینات اصلا حی که لازم است انجام بدھید تا به سرعت به شکل طبیعی خود باز گردید را بیان میکنیم . امیدواریم برایتان مفید بوده باشد.

                                                                                   

                                                                                                                          تنظیم:سایت روز اندیش

منبع:خداحافظی با مشکلات اندام:نادر ارجمند پور                                                                                            

                                                                             

 

                                                                                                   

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.